www.hydro-ok.pl | biuro@hydro-ok.pl | wybierz język:

Firma HYDRO-OK powstała w 1995 roku i już w pierwszych dwóch latach swojej działalności zrealizowała, miedzy innymi, instalacje na czterech sklepach Makro Cash and Carry. Nabrane w tym okresie doświadczenia stały się bardzo ważne później i pozwoliły na dynamiczny rozwój firmy i przyjmowanie coraz większych zleceń. Z czasem wyspecjalizowaliśmy się w instalacjach p.poż tryskaczowych, hydrantowych, montażu pompowni i kotłowni, ale również w instalacjach kanalizacyjnych, CO, CT, wody lodowej, klimatyzacji, wentylacji i innych wod-kan-gaz.

Najczęściej rozpoczynamy pracę od projektu. Opracowanie go powierzamy doświadczonym projektantom, z którymi mamy stałe umowy o współpracy. To gwarantuje dotrzymanie terminów i stały nadzór projektowy nad inwestycją, jak również brak przestojów na placu budowy, gdy muszą nastąpić zmiany w dokumentacji. Po wykonaniu instalacji nasze zadanie kończy się dopiero w momencie odbioru przez inwestora, jednostkę PSP i ubezpieczycieli. Oczywiście udzielamy na instalację stosownej gwarancji i w tym okresie wszelkie naprawy są nieodpłatne.

W chwili obecnej zatrudniamy około 100 osób, podzielonych na mobilne brygady, które z łatwością mogą zrealizować każde przedsięwzięcie instalacyjne, w krótkim czasie. Są to ludzie specjalnie wyselekcjonowani i posiadający niezbędne kwalifikacje i stosowne uprawnienia wymagane do realizacji naszych zadań. Szczególny nacisk kładziemy na jakość wykonywanych prac, co z czasem się zwraca i procentuje w postaci poleceń od zadowolonych inwestorów oraz braku zgłoszeń reklamacyjnych. Ta polityka jakości w naszej firmie jest kilku stopniowa i bardzo skrupulatnie realizowana, dlatego chcielibyśmy o niej szerzej wspomnieć.

Ważnym elementem jest system wynagrodzeń, który motywuje i nagradza wysoką jakość wykonania. To czego monterzy nie nauczą się na budowie od kolegów z pewnością będzie im przekazane podczas cyklicznie organizowanych szkoleń. Każdego dnia nasze brygady realizują jednocześnie kilka dużych obiektów w Polsce, a nad ich pracą czuwa 5-ciu kierowników robót i 2-ch inspektorów nadzoru. Wizyty tych ostatnich są często niezapowiedziane. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na jakość, szybkość i cenę montażu, jest wspomaganie brygad na budowach przez własny warsztat i zakład prefabrykacji. Jego zdolności produkcyjne oceniamy na 20 do 30 t przerobionej stali na tydzień, w zależności o rodzaju prefabrykacji. Staramy się, z wiadomych względów, aby instalacja w całości była prefabrykowana, a następnie rozwożona na budowy i tam montowana. Posiadamy szeroki własny front maszynowy (20 stacjonarnych gwintownic) i samochodowy (6 samochodów dostawczych).

Przez kilkanaście lat działalności nasza firma zrealizowała kilkaset instalacji na średnich i dużych obiektach. Były to supermarkety, fabryki, magazyny, hotele, lotniska i inne obiekty. W niniejszej broszurze postanowiliśmy wymienić tylko najważniejsze. Jeśli będą Państwo chcieli zobaczyć wybraną instalację to z przyjemnością ją Państwu pokażemy.

www.hydro-ok.pl
Strona główna | O nas | Referencje | Kontakt | Praca | Galeria